ریال
  • درصورت پرداخت سه ماهه، شش ماهه و یکساله به ترتیب ۵، ۱۰ و ۲۰ درصد تخفیف لحاظ خواهد گردید
  • هزینه ارسال هر اس ام اس فارسی جداگانه و بر اساس تعرفه سرویس دهندگان این خدمات تعیین می گردد که در حال حاضر ۱۵۰ ریال می باشد
  • مشتریان بر مبنای میزان شارژ ماهانه و تعداد واحدهای ساختمان دسته بندی می شوند که هر یک از این دسته ها دارای ویژگی های زیر می باشد
  • آیتم های ستاره دار در پکیج ها در مدت زمان آزمایشی ارائه نمی گرددA

۱۰۰ تا ۵۰۰ تومان ماهانه به ازای هر واحد

مناسب مجتمع های بزرگ

  • دستگاه کیوسک
  • تخفیف ۲۰۰ هزار تومانی بیمه
  • پرداخت آنلاین بدهی
  • پرداخت از طریق خودپرداز
  • پرداخت از طریق USSD
  • پرداخت از طریق شناسه قبض و پرداخت
  • پرداخت از طریق ربات تلگرام
  • پرداخت از طریق اپ موبایل
  • پرداخت از طریق تلفنبانک
  • ارائه دستگاه کارتخوان
  • داشبورد مدیریتی
  • گزارشات پایه
  • گزارشات حسابداری تکمیلی
  • پشتیبانی تلفنی خارج از ساعت اداری
  • پشتیبانی از طریق تلگرام
  • پشتیبانی از طریق تیکت
  • پشتیبانی از طریق ایمیل
  • راه اندازی حضوری در تهران
  • اخذ خروجی اکسل از کل اطلاعات
  • راهنما و فیلم آموزشی
  • آموزش حضوری
  • وب سایت اختصاصی
  • سامانه ارسال پیامک
  • اطلاع رسانی از طریق تلگرام
  • سیستم یادآوری
  • پنل اختصاصی ساکن و مالک
  • ثبت و ایجاد بدهی
  • محاسبه پیشرفته شارژ
  • ثبت درآمدها
  • ثبت پرداختی ها
  • انتقال وجه بین حساب ها
  • دریافت بدهی با چک
  • دریافت درآمد با چک
  • پرداخت هزینه ها با چک
  • مدیریت حساب های بانکی
  • استفاده از مرکز هزینه
  • ثبت اتوماتیک بدهی
  • برگشت پول
  • مدیریت پیمانکاران و کارکنان
  • بلوک بندی
  • تیپ بندی
  • آرشیو الکترونیک

B

۴۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان ماهانه به ازای هر واحد

مناسب جهت مجتمع های متوسط

  • دستگاه کیوسک
  • تخفیف ۱۰۰ هزار تومانی بیمه
  • پرداخت آنلاین بدهی
  • پرداخت از طریق خودپرداز
  • پرداخت از طریق USSD
  • پرداخت از طریق شناسه قبض و پرداخت
  • پرداخت از طریق ربات تلگرام
  • پرداخت از طریق اپ موبایل
  • پرداخت از طریق تلفنبانک
  • ارائه دستگاه کارتخوان
  • داشبورد مدیریتی
  • گزارشات پایه
  • گزارشات حسابداری تکمیلی
  • پشتیبانی تلفنی خارج از ساعت اداری
  • پشتیبانی از طریق تلگرام
  • پشتیبانی از طریق تیکت
  • پشتیبانی از طریق ایمیل
  • راه اندازی حضوری در تهران
  • اخذ خروجی اکسل از کل اطلاعات
  • راهنما و فیلم آموزشی
  • آموزش حضوری
  • وب سایت اختصاصی
  • سامانه ارسال پیامک
  • اطلاع رسانی از طریق تلگرام
  • سیستم یادآوری
  • پنل اختصاصی ساکن و مالک
  • ثبت و ایجاد بدهی
  • محاسبه پیشرفته شارژ
  • ثبت درآمدها
  • ثبت پرداختی ها
  • انتقال وجه بین حساب ها
  • دریافت بدهی با چک
  • دریافت درآمد با چک
  • پرداخت هزینه ها با چک
  • مدیریت حساب های بانکی
  • استفاده از مرکز هزینه
  • ثبت اتوماتیک بدهی
  • برگشت پول
  • مدیریت پیمانکاران و کارکنان
  • بلوک بندی
  • تیپ بندی
  • آرشیو الکترونیک

C

رایگان کمتر از ۲۰ واحد

مناسب جهت مجتمع های کوچک

  • دستگاه کیوسک
  • تخفیف بیمه
  • پرداخت آنلاین بدهی
  • پرداخت از طریق خودپرداز
  • پرداخت از طریق USSD
  • پرداخت از طریق شناسه قبض و پرداخت
  • پرداخت از طریق ربات تلگرام
  • پرداخت از طریق اپ موبایل
  • پرداخت از طریق تلفنبانک
  • ارائه دستگاه کارتخوان
  • داشبورد مدیریتی
  • گزارشات پایه
  • گزارشات حسابداری تکمیلی
  • پشتیبانی تلفنی خارج از ساعت اداری
  • پشتیبانی از طریق تلگرام
  • پشتیبانی از طریق تیکت
  • پشتیبانی از طریق ایمیل
  • راه اندازی حضوری در تهران
  • اخذ خروجی اکسل از کل اطلاعات
  • راهنما و فیلم آموزشی
  • آموزش حضوری
  • وب سایت اختصاصی
  • سامانه ارسال پیامک
  • اطلاع رسانی از طریق تلگرام
  • سیستم یادآوری
  • پنل اختصاصی ساکن و مالک
  • ثبت و ایجاد بدهی
  • محاسبه پیشرفته شارژ
  • ثبت درآمدها
  • ثبت پرداختی ها
  • انتقال وجه بین حساب ها
  • دریافت بدهی با چک
  • دریافت درآمد با چک
  • پرداخت هزینه ها با چک
  • مدیریت حساب های بانکی
  • استفاده از مرکز هزینه
  • ثبت اتوماتیک بدهی
  • برگشت پول
  • مدیریت پیمانکاران و کارکنان
  • بلوک بندی
  • تیپ بندی
  • آرشیو الکترونیک